Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim

NFZ

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Powiecie Sępoleńskim w ramach NFZ

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, dzieci mogą skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Zapraszamy do naszego Ośrodka POMOST znajdującego się
w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 22B

 

Tel: 734 427 035

Ośrodek świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia